Βασικοί Κανόνες

(House Rules)

 • Η θέση για το δείκτη του Κρουπιέρη στο τραπέζι καθορίζεται με τυχαία επιλογή. Χρησιμοποιούνται οι δεκατρείς (13) κάρτες του χρώματος των Μπαστουνιών, οι οποίες τοποθετούνται κλειστές (με την όψη τους προς τα κάτω) πάνω στο τραπέζι. Κάθε παίκτης, από την πρώτη θέση και δεξιόστροφα, επιλέγει μια κάρτα. Μετά την επιλογή του παίκτη ο Κρουπιέρης αποκαλύπτει την κάρτα που επιλέχθηκε και τη δίνει στο δικαιούχο παίκτη. Ο δείκτης του Κρουπιέρη τοποθετείται, μπροστά από τον παίκτη με την κάρτα μεγαλύτερης αξίας. Εάν υπάρχουν μόνο δύο παίκτες στο τραπέζι (Heads Up), το μικρό τυφλό στοίχημα τοποθετείται από τον παίκτη που έχει μπροστά του το δείκτη του Κρουπιέρη και αυτός είναι ο παίκτης που πρέπει να ενεργήσει πρώτος για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 

 • Εάν περάσουν δύο (2) λεπτά, οποιοσδήποτε παίκτης του τραπεζιού, ενεργός ή όχι, έχει το δικαίωμα να ζητήσει «χρόνο». Ο παίκτης, του οποίου είναι η σειρά να ενεργήσει, θα έχει ένα (1) λεπτό επιπλέον για να αποφασίσει. Εάν και μετά το ένα λεπτό δεν έχει αποφασίσει, θα γίνει αντίστροφη μέτρηση δέκα (10) δευτερολέπτων.

 • Όταν ένας νέος παίκτης εισέλθει στην αίθουσα πόκερ και υπάρχουν κενές θέσεις σε περισσότερα από ένα τραπέζια ιδίου τύπου ο Διευθυντής της αίθουσας αναλαμβάνει την ευθύνη να ορίσει το τραπέζι στο οποίο θα καθίσει ο παίκτης. Ο παίκτης δεν μπορεί να επιλέξει σε ποιο τραπέζι ιδίου τύπου θα καθίσει.

 • Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να γραφτούν σε πολλαπλά limit (2/5, 5/10, κ.λπ.), αλλά όχι σε συγκεκριμένο τραπέζι. Εάν αδειάσει θέση σε ένα από τα limit έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν τη σειρά τους στα υπόλοιπα. 

 • Αλλαγές τραπεζιού και θέσεις επιτρέπονται μόνο υπό την έγκριση του Καζίνο. Ο παίκτης που αλλάζει τραπέζι μετά από δική του αίτηση θα θεωρείται καινούριος παίκτης στο τραπέζι που πηγαίνει. 

 • Ο παίκτης έχει στη διάθεση του πέντε (5) λεπτά για να παρουσιαστεί στην αίθουσα και να λάβει τη θέση του στο τραπέζι. Εάν ο παίκτης δεν εμφανιστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα των πέντε (5) λεπτών θα ενημερωθεί ο επόμενος παίκτης στη λίστα αναμονής. 

 • Εάν ένας παίκτης δηλώσει απουσία από το τραπέζι για συγκεκριμένη χρονική περίοδο [μέγιστη περίοδος δεκαπέντε (15) λεπτά], το Καζίνο έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει στη θέση του τον πρώτο παίκτη από τη λίστα αναμονής, ο οποίος έχει την επιλογή να «παίξει προσωρινά», δηλαδή να καταλάβει την κενή θέση στο τραπέζι και είτε να τοποθετήσει το μεγάλο τυφλό στοίχημα ή να περιμένει έως ότου έρθει η σειρά του να τοποθετήσει το μεγάλο τυφλό στοίχημα. Όταν επιστρέψει ο αρχικός παίκτης στο τραπέζι θα πρέπει να τοποθετήσει τα υπολειπόμενα τυφλά στοιχήματα. 

 • Εάν ένα τραπέζι κλείσει και οι παίκτες επιθυμούν να συνεχίσουν να παίζουν, τότε θα υπάρξει κλήρωση για τις διαθέσιμες κενές θέσεις σε άλλα τραπέζια. Εάν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες θέσεις τότε τα ονόματα τους θα μπουν σε λίστα αναμονής, σε σειρά ανάλογη με την κλήρωση. 

 • Εάν το Καζίνο αποφασίσει να αλλάξει το ποσοστό της παρακράτησης προμήθειας ή ακόμα και το είδος της προμήθειας, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος, οι παίκτες θα ενημερώνονται εκ των προτέρων, και όχι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με ανακοινώσεις που θα τοποθετούνται σε ευκρινή σημεία σε κάθε τραπέζι ή στο χώρο των παιχνιδιών ή στην αίθουσα του πόκερ. 

 • Η γραμμή πονταρίσματος θεωρείται γραμμή ένδειξης και το Καζίνο έχει δικαίωμα να επιστρέψει ή να θεωρήσει έγκυρα φύλλα ή μάρκες παικτών που πέρασαν τη γραμμή ή όχι. 

 • Ενέργεια εκτός σειράς (Action out of Turn) με πάνω από δύο παίκτες: Εάν ένας παίκτης ενεργήσει εκτός σειράς ο παίκτης που ήταν η σειρά του διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει όπως αν δεν είχε προηγηθεί η εκτός σειράς κίνηση. Σε κάθε περίπτωση ο παίκτης που ενήργησε εκτός σειράς είναι υποχρεωμένος στην ενέργεια του και για το υπόλοιπο της πάσας δε μπορεί να προβεί σε τοποθέτηση ή αύξηση στοιχήματος. 

 • Ενέργεια εκτός σειράς σε Heads Up: Εάν ο δεύτερος παίκτης εκτελέσει μια ουσιώδη ενέργεια (τοποθέτηση ή αύξηση στοιχήματος) εκτός σειράς και ο πρώτος παίκτης επιλέξει να διατηρήσει δικαίωμα, η εκτός σειράς ενέργεια θεωρείται έγκυρη. Εάν ο πρώτος παίκτης επιλέξει να στοιχηματίσει ποσό μικρότερο από αυτό που τέθηκε στην εκτός σειράς αύξηση στοιχήματος, ο δεύτερος παίκτης έχει την επιλογή να αντιστοιχίσει το στοίχημα ή να αποσυρθεί από το χέρι. Εάν ο δεύτερος παίκτης αποσυρθεί το εκτός σειράς στοίχημα του επιστρέφεται. Εάν ο πρώτος παίκτης τοποθετήσει στοίχημα μεγαλύτερο από το ποσό της εκτός σειράς αύξηση στοιχήματος και ο δεύτερος παίκτης δεν αντιστοιχήσει το στοίχημα αλλά προτιμήσει να αποσυρθεί από το χέρι, τότε τα εκτός σειράς στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και παραμένουν στο ποτ. 

 • Οι μάρκες του κάθε παίκτη πρέπει να βρίσκονται μπροστά στη θέση του στο τραπέζι ώστε να είναι ορατές από όλους στο τραπέζι. 

 • Εάν ο παίκτης, χωρίς να έχει προηγηθεί προφορική δήλωση, τοποθετήσει μπροστά του δύο ή περισσότερες μάρκες με συνολική αξία μεγαλύτερη από την ελάχιστη αύξηση στοιχήματος, η συνολική αξία θα θεωρηθεί ως αύξηση στοιχήματος. Εάν το στοίχημα είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο, αλλά μικρότερο από την ελάχιστη απαιτούμενη αύξηση, τότε: 

  Α) Εάν το ποσό των μαρκών είναι πάνω από το μισό του ποσού που απαιτείται για να αυξήσει ο παίκτης (50% της αύξησης ή παραπάνω) και εάν αφαιρεθεί μια μάρκα, αυτή με τη μικρότερη αξία, και οι υπόλοιπες μάρκες επαρκούν για να καλύψουν το στοίχημα που αυτός αντιμετωπίζει, είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να προβεί σε αύξηση. 

  Β) Εάν το ποσό των μαρκών είναι κάτω από το μισό του ποσού που απαιτείται για να αυξήσει ή αφαιρώντας τη μάρκα με τη μικρότερη αξία, οι υπόλοιπες δεν επαρκούν για να καλύψουν το ήδη τοποθετημένο στοίχημα, θεωρείται απλό call και πρέπει να αποσύρει τις μάρκες. Εάν τοποθετήσει στοίχημα μικρότερο από το προηγούμενο πρέπει είτε να συμπληρώσει μέχρι το απαιτούμενο ποσό, είτε να πάει πάσο. Στην περίπτωση που πάει πάσο το στοίχημα που τοποθέτησε δεν επιστρέφεται αλλά θα προστεθεί στο ποτ. 

 • Οι παίκτες τοποθετούν τα τυφλά στοιχήματα που τους αναλογούν πριν να κόψει ο Κρουπιέρης την τράπουλα. 

 • Θα επιτρέπεται στους παίκτες να έχουν μαζί τους στο τραπέζι μόνο τις κάρτες τους, μάρκες και μια ειδική μάρκα προστασίας καρτών. Η ειδική μάρκα τοποθετείται πάνω στις κάρτες για προστασία και είναι συνήθως στρογγυλή και μεγάλη σε μέγεθος. Το Καζίνο έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση ειδικής μάρκας που θεωρείται ότι δεν είναι κατάλληλη για αυτόν το σκοπό. 

 • Κάρτα η οποία έχει πέσει εκτός τραπεζιού κατά τη διάρκεια του αρχικού μοιράσματος θα θεωρείται εκτεθειμένη κάρτα. 

 • Ένας παίκτης μπορεί να επιλέξει να μην αποκαλύψει τις κάρτες του και να τις προωθήσει στον Κρουπιέρη. Ο Κρουπιέρης θα τις τοποθετήσει κλειστές στο σωρό με τις απορριφθείσες κάρτες. 

 • Κάθε προφορική δήλωση ενέργειας μπορεί να είναι δεσμευτική για την αντίστοιχη ενέργεια. 

 • Ο Διευθυντής της αίθουσας πόκερ ή άλλο άτομο υψηλότερης θέσης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ή να παραδίδει κάρτες εκτός τραπεζιού, όπως και να ελέγχει τα φύλλα των παικτών. 

 • Σε περίπτωση που ένας γύρος πονταρίσματος δεν έχει ολοκληρωθεί και παίκτης εμφανίσει τα φύλλα του εσκεμμένα, η παράβαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση των φύλλων του παίκτη και την παραμονή των στοιχημάτων στο ποτ. 

 • Οι παίκτες απαγορεύεται να ανταλλάσουν ή να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το φύλλο τους. Παράβαση αυτού του κανονισμού μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση του χεριού. Επιπλέον οι παίκτες επιτρέπεται να επικοινωνούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια ενός χεριού μόνο στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 

 • Το Καζίνο ακολουθεί τον κανόνα «μια στοίβα τη βραδιά». Εάν ένας παίκτης αποχωρήσει από το τραπέζι με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και επιθυμεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι ξανά, υπάρχουν δύο (2) επιλογές: 

  Α) Να επιστρέψει με το ποσό που είχε όταν αποχώρησε, εάν έχουν περάσει λιγότερο από δύο (2) ώρες από τη στιγμή που αποσύρθηκε ο παίκτης από το τραπέζι 

  Β) Να επιστρέψει με το ποσό συμμετοχής που απαιτείται με βάση το όριο στοιχημάτων του παιχνιδιού εάν έχουν περάσει πάνω από δύο (2) ώρες. 

 • Οι παίκτες επιτρέπεται να φορούν γυαλιά ηλίου και καπέλα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 • Οι παίκτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν φορητές συσκευές μουσικής, όπως IPOD και κινητά τηλέφωνα, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι τοποθετημένες στο τραπέζι και ότι οι παίκτες δεν τις χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια ενός χεριού. Κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια τουρνουά πόκερ. 

 • Δεν επιτρέπεται να στέκονται όρθιοι παίκτες στην αίθουσα πόκερ. 

 • Οι κάρτες και οι μάρκες όλων των παικτών θα βρίσκονται πάντα σε κοινή θέα, μέσα στην περίμετρο του τραπεζιού, εξασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα του παιχνιδιού. 

 • Οι υποψήφιοι παίκτες που βρίσκονται στο χώρο του Καζίνο μπορούν να εγγραφούν στη λίστα αναμονής. 

 • Όλοι οι παίκτες πρέπει να καταδεικνύουν και να ανακοινώνουν προφορικά τις ενέργειες τους (Διατήρηση δικαιώματος – “Check”, Αντιστοίχηση στοιχήματος – “Call”, Αύξηση στοιχήματος – “Raise”, Απόσυρση από το χέρι – “Fold”) και στη συνέχεια να ενεργούν αναλόγως. 

 • Σε τραπέζια με όριο στοιχήματος 5/5 και άνω θα γίνονται δεκτά μόνο στοιχήματα πολλαπλάσια των 5€, εκτός εάν ένας παίκτης έχει στοιχηματίσει τα ρέστα του. 

 • Σε τραπέζια με όριο στοιχήματος 2/5 ή μικρότερο θα γίνονται δεκτά μόνο στοιχήματα πολλαπλάσια του 1€. 

 • Για να κερδίσει οποιοδήποτε μέρος του ποτ ένας παίκτης πρέπει να ανοίξει όλα τα φύλλα του (2 για το Hold ‘Em, 4 για το Omaha) ταυτόχρονα στο τραπέζι, είτε αυτά είναι μέρος του χεριού με τις πέντε κάρτες είτε όχι, προκειμένου να διεκδικήσει μέρος του που. 

 • Σε περίπτωση Showdown όπου ο παίκτης παραδώσει τα φύλλα του εσκεμμένα κλειστά στον Κρουπιέρη, παρόλο που έκανε την τελευταία ενέργεια και είναι υποχρεωμένος να εμφανίσει τα φύλλα του, δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει μέρος του ποτ. Κανένας άλλος παίκτης δεν μπορεί να ζητήσει να δει τα φύλλα του χαμένου χεριού. 

 • Εάν ένας παίκτης αποκαλύψει το φύλλο του σε άλλον παίκτη, μετά την ολοκλήρωση του χεριού, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει το φύλλο του σε όλους τους παίκτες του τραπεζιού, εάν αυτό του ζητηθεί. Το Καζίνο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το φύλλο ενός παίκτη, εάν ο παίκτης αποκαλύψει εσκεμμένα τις κάρτες του σε άλλον παίκτη. 

 • Εάν μια ή περισσότερες κάρτες αποκαλυφθούν, δηλαδή ανοιχθούν, με υπαιτιότητα ενός παίκτη, δεν καίγονται αλλά παραμένουν στο παιχνίδι. 

 • Οι παίκτες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν κομπιουτεράκι, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ή μηχανική συσκευή που καταγράφει, ή επιδεικνύει, ή αναλύει το αποτέλεσμα, ή αλλάζει τις πιθανότητες ή τη στρατηγική του παιχνιδιού. Το ίδιο ισχύει και για χειρόγραφες ή άλλες σημειώσεις που μπορεί να έχει μαζί του ένας παίκτης για να αλλάξει τις πιθανότητες ή τη στρατηγική του παιχνιδιού, ή για να αναλύει το τελικό αποτέλεσμα. 

 • Κατά τη διάρκεια ενός χεριού οι παίκτες δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν, ή να συνεργάζονται μεταξύ τους ή με τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, ή να συμπεριφέρονται με τρόπο που θεωρείται επιζήμιος για την ακεραιότητα του παιχνιδιού. Τέτοιες παραβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα, με τη διακριτική ευχέρεια του Καζίνο, να ακυρωθεί το φύλλο του παίκτη (ή των παικτών), να παρακρατηθούν τα στοιχήματα που είχαν τοποθετήσει στο ποτ (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών και των τυφλών στοιχημάτων) και να απομακρυνθούν από το παιχνίδι. 

 • Στα τραπέζια που ορίζει το Καζίνο εφαρμόζεται ο κανονισμός Run it Twice, όπου μετά από ομόφωνη απόφαση των ενεργών παικτών και αν δεν μπορούν να τοποθετηθούν άλλα στοιχήματα, οι κοινές κάρτες μπορούν να ανοιχτούν (όλες οι μέρος αυτών) δύο φορές. 

 • Η εκάστοτε απόφαση της Διεύθυνσης είναι οριστική. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOCIAL MEDIA

Βρείτε μας στα Social Media

Επιλογή Γλώσσας

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΕΠ
www.gamingcommission.gov.gr
Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: 210 9215776.
Η συχνή συμμετοχή σε τυχερά παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.
Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21.